Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за Ползване на Avtodnevnik.bg

Тук ще намерите условията, при които можете да ползвате Avtodnevnik.bg. За да ползвате  сайта, Вие трябва да се запознаете и приемете посочените в Условия за Ползване на Avtodnevnik.bg документи. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате Аvtodnevnik.bg Ползването на Avtodnevnik.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.
Avtodnevnik.bg съдържа информация и новини свързани с автомобилния бранш.

I. СОБСТВЕНОСТ НАД СЪДЪРЖАНИЕТО

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на АВТОДНЕВНИК БГ ООД, е изрично забранено.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на Виртуална сервизна книжка avtodnevnik.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си, при попълване на регистрационната форма.

III. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

  1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от АВТОДНЕВНИК БГ ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
  2. АВТОДНЕВНИК БГ ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са    длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
  3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
  4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и АВТОДНЕВНИК БГ ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в    Република    България законодателство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5. Настоящите общи условия уреждат отношенията между АВТОДНЕВНИК БГ ООД- София, ЕИК:, гр.София, бул. Цариградско Шосе 105, и лицата - ползватели на услугите на сайта www.avtodnevnik.bg.
  6. Avtodnevnik.bg е сайт за попълване на информация - тип сервизна/пътна книжка, свързан със средства за транспорт. Avtodnevnik.bg е собственост на АВТОДНЕВНИК БГ ООД- София, ЕИК:. В настоящите Общи условия АВТОДНЕВНИК БГ ООД ще бъде      идентифициран и със собственото си предприятие- сайта Avtodnevnik.bg.
  7. С цел подобряване на услугата е необходима комуникация между Вас и Avtodnevnik.bg посредством посочен от Вас имейл или контактната форма в сайта.
  Тази комуникация включва получаване на запитвания от клиенти, информация за нови функции в сайта, информация за новини и ново съдържание в сайта, др.

IV. Avtodnevnik.bg НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ: 
1. За това, че услугите не отговарят на вашите изисквания и/или очаквания.
2. За коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.
3. Че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.
4. За пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

5. АВТОДНЕВНИК БГ ООД не носи отговорност за публикуването на не вярна или подвеждаща информация, в частност не съответстващи снимки или чужди.

6. АВТОДНЕВНИК БГ ООД не носи отговорност за верността и актуалността на регистрациите. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните превозни средства и не правомерна реклама се носи от лицето, което ги е публикувало. С факта на публикуването, публикуващият декларира, че в публикациите не се съдържа подвеждаща или не вярна информация.
7. Всяко лице, което е заредило на браузъра си Avtodnevnik.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на Avtodnevnik.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.


V. ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

 1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на АВТОДНЕВНИК БГ ООД при ползване от него на Виртуална сервизна книжка, както и на поправка  на тези Лични данни.
 2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от АВТОДНЕВНИК БГ  ООД по електронен път при използването на услуги и при необходимост от помощ от служител на АВТОДНЕВНИК БГ  ООД.
 3. АВТОДНЕВНИК БГ ООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на avtodnevnik.bg, след като извърши процеса на регистрация.
 5. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, АВТОДНЕВНИК БГ ООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.
 6. АВТОДНЕВНИК БГ ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.                                                                                                                                                                            7. Avtodnevnik.bg не предоставя контакти на потребители ползващи Avtodnevnik.bg на трети страни.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
1. Текстовете и изображенията към всяка обява трябва да отговарят на тематиката на сайта. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат скрита или явна реклама, освен свързана с предметната дейност на сайта. Текстовете и изображенията при регистрация не може да съдържат обидни и/или дискриминационни квалификации.
2. Забранява се изпращането или разпространяването на не желани и не оторизирани рекламни и промоционални материали.
3. Регистрации, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.
4. Сайтът Avtodnevnik.bg има право да забрани регистрацията от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване в сайта на  Avtodnevnik.bg.
5. Сайтът Avtodnevnik.bg има право да откаже поредно активиране на потребител или автомобил, извършвал системни нарушения на правилата на сайта.
6. Сайтът Avtodnevnik.bg има право да деактивира регистрацията на потребител с неплатени задължения или извършващи системни нарушения на правилата за публикуване, като при това не дължи никакви компенсации на потребителя за публикуваната от него не коректна информация.
7. Потребителя може да поддържа неограничен брой автомобили на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding).
8. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на АВТОДНЕВНИК БГ ООД;
9. Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.